MEDACC – Adaptant la Mediterrània al Canvi Climàtic

2013/07/01|Networking|

MEDACC neix amb l’objectiu de provar solucions innovadores orientades a adaptar els nostres sistemes agroforestals i urbans als impactes del canvi climàtic en l’àmbit mediterrani.