Curs per a gestors i divulgadors de l’adaptació al canvi climàtic (dirigit a entitats, 24, 29 d’abril i 15 de maig de 2019)

Presentació 24/04/19: ESCACC i altres instruments d’adaptació al canvi climàtic
Presentació 24/04/19: riscos i oportunitats del canvi climàtic als territoris Life Clinomics
Presentació 24/04/19: Com identificar la vulnerabilitat d’un territori davant del canvi climàtic
Presentació 24/04/19:Taller d’eines per identificar la vulnerabilitat dels territoris al canvi climàtic
Presentació 29/04/19:Els reptes de l’adaptació al canvi climàtic dels sectors agroforestal, turístic i pesquer
Presentació 29/04/19:Viabilitat d’un viver “hatchery” local per a la producció de llavor d’ostra al Delta de l’Ebre
Presentació 29/04/19:Boscos i canvi climàtic: com ens adaptem?
Presentació 29/04/19:L’adaptació al canvi climàtic en el sector turístic
Presentació 29/04/19:Life Montserrat, un model mediterrani de restauració forestal, prevenció d’incendis i gestió d’habitats amb ramaderia extensiva
Presentació 29/04/19:La creació d’espais de governança per abordar problemes complexos: el projecte ISACC TORDELTA
Presentació 29/04/19:Projecte ECTAdapt. Contribuir a l’adaptació de l’Espai Català Transfronterer als efectes esperats del canvi climàtic
Presentació 15/05/19:L’Estratègia i el pacte per l’adaptació al canvi climàtic de Life Clinomics
Presentació 15/05/19:La governança per l’adaptació al canvi climàtic. Les MeTACC del Life Clinomics
Presentació 15/05/19:Eines per fomentar la participació ciutadana i dels gestors en l’adaptació al canvi climàtic
Presentació 15/05/19:Accions d’adaptació al canvi climàtic des del Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia
Presentació 15/05/19:Taller d’accions d’adaptació al canvi climàtic
Presentació 15/05/19:Aportacions del taller d’accions d’adaptació al canvi climàtic

Curs: L’adaptació de la pesca al canvi climàtic. Com es pot impulsar des de les administracions? 4 de desembre, 2018. Sitges (Barcelona)

Program
Inscriptions
Veure vídeo