LIFE CLINOMICS aconseguirà els següents resultats:

 • Elaboració de 3 estudis detallats de l’impacte del canvi climàtic, un a cada territori, de manera que seran representatius de 3 tipus diferents de característiques físiques i econòmiques locals.
 • Elaboració de 3 diagnòstics detallats de l’organització social, un per territori, amb detall cadascun dels 3 sectors socioeconòmics: empresaris, treballadors i agricultors (amb inclusió dels silvicultors). Es farà 1 apartat de menor extensió per al sector de la pesca.
 • Creació de 3 taules territorials i 3 taules sectorials per organitzar la resposta social al canvi climàtic de manera participativa. Les taules sectorials tindran una concreció específica a cada territori.
 • Elaboració de 3 estratègies d’intervenció i 3 plans d’acció per a l’adaptació al canvi climàtic, que integraran en una sola peça la visió territorial i la visió dels sectors socioeconòmics.
 • Realització de 6 actuacions inversores d’adequació d’infraestructures ja existents o creació d’infraestructures noves, 2 per territori, demostratives de l’acció d’adaptació.
 • Realització de 10 cursos sectorials de formació i capacitació (empleats públics, agricultors, treballadors del sector privat i empresaris) i diversos tallers temàtics sectorials (turisme, agricultura i boscos). Es preveu aconseguir unes 900 persones.
 • Capacitació de 75 agents europeus de l’àrea climàtica del Mediterrani, 25 per sector social, que puguin promoure la replicabilitat.
 • Contacte i informació del problema de l’adaptació al 12% de la població ocupada als territoris d’intervenció, que seria la meitat de la població ocupada en els sectors escollits.
 • Participació i divulgació en 24 congressos, jornades o actes de formació amplis, 1 per soci i any, i organització de 12 jornades sectorials (agricultors, treballadors i empresaris).
 • Presentació dels diversos estats de LIFE CLINOMICS en 2 edicions del Congrés Nacional del Medi ambient i en una edició del Congrés Nacional de Medi ambient Local. El públic objectiu d’aquestes tres edicions s’estima en 15.000 persones i s’espera tenir contacte directe amb més de 150 agents espanyols i llatinoamericans.
 • Abast informatiu als membres de MAYORS ADAPT, 130 ciutats.
 • Creació i alimentació d’un sistema d’indicadors d’adaptació al canvi climàtic a cada territori.
 • Incorporació de 20 municipis a la iniciativa MAYORS ADAPT.