Efectes del canvi Climàtic en els boscos i mesures d’adaptació – Diana Pascual
KICK OFF VILAFRANCA

Descarregar PDF
Mesures d’adaptació i mitigació dels cultius al canvi climàtic – IRTA
KICK OFF VILAFRANCA

Descarregar PDF
La pesca dels petits pelàgics en un context de canvi climàtic – Jordi Salat
KICK OFF VILAFRANCA

Descarregar PDF
Impactes del canvi climàtic i mesures d’adaptació en turisme – Belen Gomez
KICK OFF VILAFRANCA

Descarregar PDF
LIFE CLINOMICS un projecte per implicar a tots els actors d’un territori en l’adaptació al canvi
climàtic – Núria Parpal

CONAMA 2016

Descarregar PDF
Clinomics al CONAMA 2016 – Carlos González
Carlos González

Descarregar PDF