MEDACC neix amb l’objectiu de provar solucions innovadores orientades a adaptar els nostres sistemes agroforestals i urbans als impactes del canvi climàtic en l’àmbit mediterrani. D’aquesta manera, MEDACC contribueix en el disseny i desplegament de les estratègies i polítiques d’adaptació que s’estan desenvolupant a nivell regional i nacional a l’àmbit euromediterrani. El projecte es concretarà en tres conques prou representatives de Catalunya: la Muga, el Ter i el Segre, amb la voluntat que els resultats siguin útils en el disseny d’experiències similars arreu de l’àmbit mediterrani.

Enllaç