AFTERLIFE PLAN
INFORME LAYMAN
PLANS D’ACCIÓ TERRITORIALS D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC LIFE CLINOMICS
Pla d’acció per a l’Adaptació al Canvi Climàtic de l’Alt Penedès

Descarregar PDF
Pla d’acció per a l’Adaptació al Canvi Climàtic del Parc Natural del Montseny

Descarregar PDF
Estratègia i pla d’acció per a l’adaptació al canvi climàtic de les Terres de l’Ebre

Descarregar PDF
ESTRATÈGIA ADAPTACIÓ CANVI CLIMÀTIC LIFECLINOMICS

Descarregar PDF
RESERVA BIOSFERA MONTSENY
Resum diagnosi vulnerabilitat climàtica al Montseny

Descarregar PDF
Estudi realitat social i institucional de la reserva biosfera Montseny

Descarregar PDF
Infografia Montseny MeTACC

Descarregar PDF
Estudi efectes canvi climàtic Montseny: diagnosi, impactes i vulnerabilitats

Descarregar PDF
ALT PENEDÈS
Resum diagnosi de la vulnerabilitat climàtica de l´Alt Penedès

Descarregar PDF
Estudi efectes canvi climàtic Alt Penedès: diagnosi, impactes i vulnerabilitats

Descarregar PDF
Estudi diagnosi realitat social i institucional del Penedès

Descarregar PDF
TERRES DE L’EBRE
Estudi efectes canvi climàtic Terres de l´Ebre

Descarregar PDF
Resum diagnosi vulnerabilitat climàtica Terres del´Ebre

Descarregar PDF
Estudi diagnosi social i institucional de les Terres de l´Ebre

Descarregar PDF
1a TROBADA CONJUNTA MESES TERRITORIALS (15 març, 2018)
2ona TROBADA CONJUNTA MESES TERRITORIALS (26 febrer, 2019)
2ona Trobada Conjunta meses Territorials

Documentació (pròximament)
3a TROBADA CONJUNTA MESES TERRITORIALS (Roquetes, 9 maig de 2019)
3era Trobada Conjunta meses Territorials

Nota de premsa
Document de conclusions