El projecte EBRO-ADMICLIM planteja accions pilot de mitigació i adaptació al canvi climàtic al Delta de l’Ebre (Catalunya, Espanya), una zona molt vulnerable a la pujada del nivell del mar i a la subsidència.
Es planteja un enfocament de gestió integrada de l’aigua, del sediment i dels hàbitats (arrossars i zones humides), amb l’objectiu múltiple d’optimitzar l’elevació del sòl (mitjançant l’aportació de sediment inorgànic i matèria orgànica), reduir l’erosió costanera, augmentar l’acumulació (segrest) de carboni al sòl, reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) i millorar la qualitat de l’aigua. Aquest tipus d’enfocament no s’ha aplicat fins el moment a la Unió Europea, i és clarament innovador a escala internacional.

Enllaç