Tercera trobada conjunta de les Meses Territorials de l’Alt Penedès, Montseny i Terres de l’Ebre (MeTACC, el 9 de maig de 2019). Aquesta III MeTACC serà la darrera trobada conjunta dels tres territoris amb l’objectiu de valorar les sinergies entre l’activitat de les tres MeTACC’s i els diferents Plans d’Acció. També, identificar les dificultats que ens hem trobat, fer un primer balanç sobre el possible impacte real del projecte, dels plans i de les accions finals i debatre sobre la seva continuïtat.
Programa
Inscripcions
Conclusions
Nota premsa