Acció Pilot a la vinya de l’Alt Penedès.
Veure Video