Acció Pilot de creació d’una “hatchery” local d’ostres a les Terres de l’Ebre.
Informe “hatchery” Terres de l’Ebre
Estudi viabilitat “hatchery” Terres de l’Ebre