La Unió de pagesos de Catalunya, va presentar els avenços del projecte LIFE Clinomics i el primer newsletter,
al Consell Nacional, celebrat el passat 15 de novembre, al Municipi de la Granada a l’Alt Penedès.
Es va constatar el bon ritme que s’estan realitzant les accions i les propostes formatives sobre adaptació i canvi climàtic,
pel sector agrari que s’estan preparant pel pròxim any.