ESTRATÈGIA ADAPTACIÓ CANVI CLIMÀTIC LIFECLINOMICS

Descarregar PDF
RESERVA BIOSFERA MONTSENY
Resum diagnosi vulnerabilitat climàtica al Montseny

Descarregar PDF
Estudi realitat social i institucional de la reserva biosfera Montseny

Descarregar PDF
Infografia Montseny MeTACC

Descarregar PDF
Estudi efectes canvi climàtic Montseny: diagnosi, impactes i vulnerabilitats

Descarregar PDF
ALT PENEDÈS
Resum diagnosi de la vulnerabilitat climàtica de l´Alt Penedès

Descarregar PDF
Estudi efectes canvi climàtic Alt Penedès: diagnosi, impactes i vulnerabilitats

Descarregar PDF
Estudi diagnosi realitat social i institucional del Penedès

Descarregar PDF
TERRES DE L’EBRE
Estudi efectes canvi climàtic Terres de l´Ebre

Descarregar PDF
Resum diagnosi vulnerabilitat climàtica Terres del´Ebre

Descarregar PDF
Estudi diagnosi social i institucional de les Terres de l´Ebre

Descarregar PDF
1a TROBADA CONJUNTA MESES TERRITORIALS (15 març, 2018)
2ona TROBADA CONJUNTA MESES TERRITORIALS (26 febrer, 2018)
2ona Trobada Conjunta meses Territorials

Documentació (pròximament)