Àrea tècnica sectorial de la Unió de Pagesos,
estudiant els resultats de l’Estudi dels efectes del canvi climàtic al Montseny.