El projecte Life Tritó Montseny neix amb l’objectiu de millorar l’estat de conservació del tritó del Montseny i el seu hàbitat de ribera.

Sota aquest títol de projecte, es persegueix la minimització d’unes amenaces concretes que afecten a una espècie endèmica i a promoure el benefici global sobre la biodiversitat d’ un hàbitat en estat desfavorable de conservació.

El projecte Life Tritó Montseny proposa posar en pràctica, avaluar i difondre una sèrie d’accions que tenen com a objectiu comú millorar l’estat de la conservació de la biodiversitat de l’ecosistema aquàtic mediterrani, mitjançant l’ aplicació de bones pràctiques d’ús i extracció de recursos naturals.

Link