MeSACCs Social and Tourism… October 17, 2017, Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
MeSACC Farming…October 19, 2017, Consell Comarcal del Montsià
MeSACC Fishing…October 26, 2017, Consell Comarcal del Montsià
Order of the day
Report
Farming Act
Fishing Act
Tourism Act