La UGT de Catalunya, presento el Projecte LifeClinomics en la asamblea de delegados organitzada en el Vallès Oriental el dia 19/01/2017.