La UGT de Catalunya, presento el Pla de treball del LifeClinomics 2017 a los responsables sindicales territoriales y sectoriales