La segona sessió de la Mesa Territorial d’Adaptació al Canvi Climàtic (METACC) de l’Alt Penedès va tenir lloc el 6 de juliol al matí a la sala de Plens del Consell Comarcal de l’Alt Penedès amb l’assistència de 25 persones d’ens locals, ens supramunicipals, entitats i empreses. Es van realitzar diverses presentacions sobre la vulnerabilitat de l’Alt Penedès, dels sectors de la vinya i agroforestal davant del canvi climàtic, així com sobre projectes d’accions destacades en aquests àmbits. A continuació es va portar a terme un debat i treball en grup sobre els riscos del territori associats al canvi climàtic. A continuació es poden consultar els documents de la sessió:

Presentació de la sessió

Informe de la sessió

Beneficis de la biomassa_ADF Penedès-Garraf

Gestió forestal a l’Ordal_ADF Penedès-Garraf

Camí ramader de Marina

Efectes del canvi climàtic a la viticultura_IRTA

Ramaderia al servei del bosc_ADF Penedès-Garraf

Ramaderia al servei del bosc_cabres_ADF Penedès-Garraf>

Restauració de microhàbitats aquàtics