LifeClinomics estudia com adaptar els boscos al canvi climàtic

Veure Video
FALCA RADIO-PUBLICITÀRIA LIFECLINOMICS

Escoltar Audio
PRESENTACIÓ LIFE CLINOMICS

Veure Video
ENTREVISTA SR. PERE SOLER, CONSELLER COMARCAL AGRICULTURA I MEDI AMBIENT DE L´ALT PENEDÈS

Veure Video