El medi físic:

El Montseny, enlairat entre les planes del Vallès, Osona i la Selva, es presenta com un bloc muntanyós de perfil característic, altiu i visible des de molts indrets de Catalunya i conegut arreu per la bellesa dels seus paisatges. L’especial orografia del terreny, les diferències altitudinals i la distància del mar en una latitud típicament mediterrània condicionen una diversitat climàtica notable. A grans trets es pot dir que, a mesura que es guanya alçària, el clima passa de ser mediterrani a muntanyenc fred, amb diferents estadis intermedis que varien segons l’orientació dels vessants.

La vegetació:

Les diferències d’humitat i temperatura expliquen la vegetació que es desenvolupa al Montseny. A manera d’estatges, i a mesura que es guanya alçària, es reprodueixen les formacions vegetals característiques de la Mediterrània a les parts baixes (alzinars, suredes i pinedes), de la muntanya mitjana  plujosa més amunt (alzinar muntanyenc i rouredes), d’ambients centreeuropeus per sobre dels 1.000 m (fagedes i avetoses) i, fins i tot, d’ambients subalpins als cims (matollars i prats culminals).La confluència d’aquests factors en un relleu abrupte, solcat de torrents i cingleres, produeix una extraordinària varietat d’hàbitats. Diferents espècies relictes troben en el Montseny l’últim racó on establir-se, fet que confereix un alt valor ecològic a aquestes contrades, amb la presència de destacables endemismes.

La fauna:

El Montseny és un espai de refugi per a força espècies pròpies de contextos ambientals de més latitud (centreeuropees), que troben en el massís el límit meridional de la seva àrea de distribució a Catalunya. El caràcter boscós del Montseny determina en gran manera la fauna que l’habita. A l’alzinar es troben el senglar, la guineu, la geneta i la rata cellarda entre els mamífers més coneguts; l’astor, el gaig i el pit-roig entre els ocells més comuns, i diverses espècies d’amfibis, rèptils i peixos. L’espècie més singular del parc és el tritó del Montseny, descoberta fa pocs anys i l’únic vertebrat endèmic del massís.

L’ocupació humana i el patrimoni:

Les primeres proves de poblament al Montseny daten del paleolític, com ho testimonien diverses troballes a la riera de Breda, el Congost, el Brull, el Montseny i Sant Marçal. També hi ha megàlits de l’època neolítica a la serra de l’Arca i a les Pinedes, entre d’altres. En el període ibèric s’ocupen els voltants del massís i es comencen a ocupar de manera estable alguns turons on s’aixequen fortificacions com ara les muralles del turó del Montgròs, al municipi del Brull, i els diferents assentaments fortificats: Montclús a Sant Esteve de Palautordera, Can  Flequer a Samalús i la torre de la Mora a Sant Feliu de Buixalleu.

Del període romà daten construccions com ara la vil·la romana de Can Tarrés (la Garriga) i d’altres a les planes veïnes tot seguint la Via Augusta i la Via Ausa. No és fins a l’edat mitjana que es generalitzen els establiments interiors de manera dispersa i s’intensifica l’explotació dels recursos naturals. D’aquest període daten bona part de les masies existents. Aquest procés assoleix la seva màxima esplendor al segle XIX, moment a partir del qual s’inicia un lent despoblament. Actualment, la regressió de les activitats agrícoles, forestals i ramaderes ha produït un canvi de les economies familiars. Altres activitats, fonamentalment de serveis, com ara el turisme rural, la restauració i l’hostaleria, complementen les rendes familiars i conviuen amb l’extensa cultura pagesa de la zona. L’edat mitjana està molt ben representada amb mostres romà­niques de l’arquitectura religiosa amb més d’una dotzena de petits temples de muntanya. Cal destacar l’església amb pintures preromàniques de Sant Pere Desplà (Arbúcies), i també les esglésies parroquials de Montseny i el Brull, o les de la Mora, Sant Marçal, Sant Cristòfol de la Castanya, Sant Martí de Montseny, Aiguafreda de Dalt i Sant Cristòfol de Cerdans. També són prou importants les restes d’edificacions de caràcter militar, com ara els castells de Montsoriu (l’exemple més important d’arquitectura militar gòtica del país, segles X-XIV), de Montclús, de Fluvià, del Brull i de Cruïlles, i els masos fortificats del Bellver i la Sala. Hi ha també conjunts com ara el de Tagamanent, amb construccions dels períodes romànic i gòtic, i el de Sant Segimon, important ermitori del segle XVII.